site maker

INSIKTEN ACADEMY

I vår strävan att alltid ge våra ungdomar de bästa förutsättningar för att nå behandlingsmålen, kvalitetssäkra vår verksamhet och ge vår personal de bästa förutsättningar så ger vi all vår ordinarie personal en sjudagars omfattande utbildning innehållandes tre block:
  1. Krisbearbetning och tvärkulturell Krishantering. Människor har alla olika utgångslägen, bakgrunder och problem, vilket gör det omöjligt att bemöta alla krisreaktorer på lika sätt. Som krisarbetare måste fokus alltid främst ligga på individen och inte på verktyg och metoder. Individen är alltid expert på sitt eget liv och har därför tolkningsföreträde på sin egen livssituation. Krishanterarens roll är att vara en temporär krycka som hjälper den krisdrabbade att hjälpa sig själv. Kris och krishantering är utgångspunkten för att förstå krisreaktioner och krisbearbetning för att kunna stödja och möta människor i krisarbete på ett individ fokuserat sätt. Att ha en tvärkulturell kompetens handlar om att vara uppriktig mot dig själv och samtidigt kunna kommunicera och fungera ihop med någon som har en helt annorlunda värdegrund. Detta är ovärderlig kunskap människor som i sitt yrkesliv ständigt träffar människor i olika kriser och olika kulturella kontexter.
  2. Motiverande samtal. Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil och ett empatiskt och personcentrerat förhållningssätt som hjälper människor till egen insikt och motivation.
  3. Lågaffektivt bemötande och problemskapande beteenden. Hantera - utvärdera - förändra. Vi vet när vi skall göra vad. Därför kan vi också påverka och hjälpa ungdomen i sitt beteende. Att ställa krav som är realistiska och arbeta för att göra situationen begriplig, hanterbar och meningsfull är vårt ansvar.
Mobirise

Utbildningen hålls av Ulf Lidman, utbildad i USA med två magisterutbildningar, en i tvärkulturell krishantering och en i livsåskådning och relationsterapi. Ulf har över 30 års erfarenhet av arbete med människor i kris över hela världen och besitter en spetskompetens där han integrerar tvärkulturell krishantering med motiverande samtal och krisstöd.  

Som komplement har vi en heldag med Bo Hejlskov som är legitimerad Psykolog med fokus på lågaffektivt bemötande och problemskapande beteende.

Mobirise

Adress
Gruvvägen 8
733 33 Sala

Epost: patrik.olsson@insikten.info                    
Tel:
070-775 03 66