bootstrap html templates

LÅGEFFEKTIVT BEMÖTANDE

Om Lågeffektivt bemötande

Utagerande beteende där individen har tappat kontrollen över sitt uppträdande kan bland annat framkallas av akut kris, upplevelse av maktlöshet, funktionsnedsättning, missbruk eller rubbat rättvisepatos.

Utmaningen är att professionellt möta och hantera dessa individer på ett sätt som mildrar och inte förstärker beteendet. Utbildningen bygger till stor del på praktiska övningar där målet är att få medarbetarna att känna sig trygga i utmanande situationer, vilket är avgörande för att det lågaffektiva bemötandet ska fungera. Utbildningen knyter an till Motiverande samtal med en insiktsfull syn på den egna värdegrunden och en fördomsfri människosyn. Här ingår även förebyggande arbete och vikten av sunda gränser för att ge de utagerande trygghet. Utbildningen tar inte upp fysiska ingripanden eller självförsvarstekniker.

INNEHÅLL

- Vad är lågaffektivt bemötande?
- Relationen mellan lågaffektivt bemötande och aggression.
- Förebyggande insatser.
- Vanliga mönster kring utagerande och aggression.
- Självkännedom hos medarbetarna.
- Konkreta verktyg vid intervention, ingripande och medling.
- Att känna till förordningar och gränser.
- Vikten av att och hur vi följer upp incidenter.

FAKTA

Längd: 1 dag. 28 maj
Utbildningen riktar sig till medarbetare där vardagliga situationer kan utvecklas till utagerande, till exempel på skolor, HVB-hem och behandlingshem. Lågaffektivt bemötande är också effektivt inom service och handel, till exempel för dem som sköter kundtjänst och reklamationer.
Kostnad: 2 500kr

Adress
Fridhemsgatan 15
733 39 Sala

Epost: patrik.olsson@insikten.info                    
Tel:
070-775 03 66