site creation software

FÖRHÅLLNINGSSÄTT
&
METODER

Hantera, utvärdera och förändra

Vi strävar efter att alltid skapa bästa möjliga förutsättningar för alla våra ungdomar att nå behandlingsmålen. Därför ger vi all vår ordinarie personal en 7-dagars omfattande utbildning i Insikten Academy. Det ger grunden i vårt förhållningssätt och behandlingsarbete.

Krisbearbetning och tvärkulturell Krishantering
Människor har alla olika utgångslägen, bakgrunder och problem, vilket gör det omöjligt att bemöta alla krisreaktorer på lika sätt. Som krisarbetare måste fokus alltid främst ligga på individen och inte på verktyg och metoder. Individen är alltid expert på sitt eget liv och har därför tolkningsföreträde på sin egen livssituation. Krishanterarens roll är att vara en temporär krycka som hjälper den krisdrabbade att hjälpa sig själv. Kris och krishantering är utgångspunkten för att förstå krisreaktioner och krisbearbetning för att kunna stödja och möta människor i krisarbete på ett individ fokuserat sätt.

Att ha en tvärkulturell kompetens handlar om att vara uppriktig mot dig själv och samtidigt kunna kommunicera och fungera ihop med någon som har en helt annorlunda värdegrund. Detta är viktig kompetens när vi ständigt träffar människor i olika kriser och olika kulturella kontexter.

Motivarande samtal (MI)
Motiverande samtal är en samtalsstil och ett empatiskt och personcentrerat förhållningssätt som hjälper människor till egen insikt och motivation. 


Motiverande Samtal

Insiktens förhållningsmodell


Mobirise
I vårt arbete tar vi också hjälp av metoder som ART, KBT, miljöterapi och tydliggörande pedagogik.
Vårt arbete sker i det lilla vid köksbordet på behandlingshemmet i diskussioner högt och lågt om allt från smutsiga sockor på golvet till människor lika värden. Det sker i det lite större i skolan, i utemiljön och föreningslivet. Vi arbetar i små enheter där känslan blir familjär och professionalismen blandas stort hjärta och personligt engagemang.  

Vårt engagemang gör att vi aktivt arbetar med att se varje möjlighet till bra möten, det som ser ut som spontana tursamma goa tillfällen är också medvetna val av situationer för att uppnå bästa möjliga resultat för ungdomen att utvecklas och stärkas i sin självkänsla och sitt självförtroende. Vårt engagemang är individuellt, genom aktiviteter och nyfikenhet ber vi om förmånen att få vara delaktig i våra ungdomars liv. 
Alla ungdomar har en kontaktperson, en spindel i nätet som har det övergripande ansvaret för ungdomens vistelse och behandlingsarbetet. Tillsammans med sin KP gör även varje ungdom en Genomförandeplan som blir utgångspunkten för behandlingsarbetet.

Adress
Fridhemsgatan 15
733 39 Sala

Epost: patrik.olsson@insikten.info                    
Tel:
070-775 03 66