free html5 templates

KRISHANTERING

Kris & Krishantering

Utbildningen i kris och krishantering är grundläggande och vänder sig till organisationer och företag där medarbetarna möter och arbetar med individer i kris, exempelvis inom vården, HR-avdelningar inom såväl näringsliv som offentlig sektor, socialtjänsten, skola samt behandlingshem. 

Målet är att höja medarbetarnas kompetens för att möta individer i kris och ge ett professionellt förhållningssätt så att arbetet inte tär på deras egen hälsa. Hög kompetens bland medarbetarna bidrar markant till att förkorta tiden som den drabbade går igenom sin kris. Kris är så mycket. Gemensamt är att det invanda går i krasch och att livet ändå måste fortsätta. Det kan vara dödsfall, skilsmässor, ekonomisk ruin men också helt vanliga livsfaser som innebär att hitta sig själv eller att acceptera åldrandet. Kriser drabbar alla och de drabbar blint och plötsligt. Utgångspunkten är den drabbade individens upplevelse och situation. Individens behov är överordnad metoder och verktyg. För att möta krisdrabbade på ett konstruktivt sätt måste vi själva ha insikt i våra kriser. Genom kunskap om hur vi hanterat våra egna kriser kan vi förstå hur det är att vara i kris. Men vi ska vara noga att inte tolka andra genom vår egen livserfarenhet.

INNEHÅLL

- Vad är en normal livskris kontra diagnostiserbar mental ohälsa
- Krisreaktioner och hur vi praktiskt bemöter dem.
- Det existentiella och det ordlösa i krishantering.
- Ett förhållningssätt som fokuserar på lösningar vid bearbetning av krisbeteenden.
- Individen i fokus och krishantering på individens egna villkor.
- Nätverks- och relationsinventering för såväl behandlare som klient
- Att lämna krisen och gå vidare.

FAKTA

Längd: 3 dagar, 16-18 Mars
Inledningen på utbildningen ger en introduktion i kris och krishantering. Under utbildningen är arbetet såväl praktiskt processinriktat som teoretiskt. Målet är att medarbetarna efter utbildningen effektivt och professionellt ska kunna möta individer i kris.
Kostnad: 5 500kr

Adress
Fridhemsgatan 15
733 39 Sala

Epost: patrik.olsson@insikten.info                    
Tel:
070-775 03 66