free html templates

MOTIVERANDE SAMTAL

Introduktion till Motiverande samtal

Avsikten med Motiverande samtal är att övervinna motstånd och apati – att motivera de omotiverade.

Alla bär på vilja och förmåga att känna sig motiverade. Denna utbildning handlar om ett relationellt sätt att locka fram det bästa hos dem vi möter i behandling, utbildning, boenden, vård eller socialt arbete. Innehållet bygger delvis på den evidensbaserade metoden Motiverande samtal (MI) och de processer som tar fram viljan, motivationen och skapar engagemang och är en effektiv väg att hjälpa individer fast i krisreaktioner samt bryta destruktiva beteenden. Utbildningens kärna handlar om människosyn och empati. Nyckeln är att på ett professionellt sätt komma individen riktigt nära och få den att känna att vi vill väl på riktigt. Stor del av utbildningen handlar om implementering av detta relationella sätt att arbeta. En modell presenteras där Motiverande samtal kombineras med ett kognitivt förhållningssätt. Implementeringen blir det viktiga. Målet är att deltagarna ska lära sig att guida människor mot resultat och mål. Den verkliga evidensen när vi arbetar bland människor är att vi ser hur människor hjälper sig själva och skapar resultat i sina egna liv. MI har tyvärr blivit en metod där fokus ligger alldeles för mycket på verktyg. Utbildningen Introduktion till Motiverande samtal bygger på att relation är det primära och metod är det sekundära. Ett sätt att genom starkt engagemang guida individen till mätbara och påtagliga förändringar med höjd livskvalitet.

INNEHÅLL

- Vad är Motiverande Samtal, vad är förändring?
- Kärnan i Motiverande Samtal, MI-principer, processer, människosyn och förhållningssätt.
- Motiverande Samtal är ingen metod utan ett sätt att relatera.
- Engagemang; att bygga förtroende och relationer.
- Fokus; vikten av strategi och inriktning.
- Att framkalla och förbereda för förändring.
- Från motivationsarbete till individens egna beslut att komma vidare.
- Utbildningen varvar teori med praktiska övningar.

FAKTA

Längd: 3 dagar fördelade på 2 plus 1 dag. 4-5 och 27 maj
Riktar sig till organisationer vars medarbetare möter krisdrabbade eller omotiverade individer. Motiverande samtal ger medarbetarna ett framgångsrikt professionellt förhållningssätt i dessa möten. Utbildningen kombinerar teori med praktiskt processarbete för att utveckla verktyg för att stärka individer med svag egen motivation. Kostnad: 5 500kr

Adress
Fridhemsgatan 15
733 39 Sala

Epost: patrik.olsson@insikten.info                    
Tel:
070-775 03 66