website templates

UTSLUSS & STÖDBOENDE

Vår styrka är den största svårigheten

- att lämna hemmets trygga vrå.

Vi har flera alternativ att bo och växa i:

Mellanboende

Ungdomen är minst 16 år och  ”provbor" i egen lägenhet men har en fortsatt stark koppling till HVB-hemmet.
Ungdomen träffar så gott som varje dag personal och deltar i HVB-hemmets aktiviteter. På samma premisser som vid boende på HVB-hemmet så fortsätter behandlingen enligt Genomförandeplanens uppsatta mål.

Stödboende

Ungdomen är mer självständig men har fortfarande mycket stöd av sin kontaktperson och personal från HVB-hemmet. Goda samtal förs och strategier för livets alla situationer utarbetas efter hand.
Ungdomen ökar ytterligare sin förmåga att på egen hand klara av sociala kontakter, kompistryck, söka jobb, gå på tandläkarbesök samt hantera hushållsekonomin mm. 

Boendestöd

Den unga vuxna är över 20 år och bor i egen lägenhet och klarar av det mesta själv. Klienten får hjälp av boendestödjaren som hjälper till med eventuella frågor/utmaningar som dyker upp. I boendestödet finns ingen övre ålder utan här kan klienten stanna tills hen klarar sig helt själv. I boendestödet kan vi ta emot både män och kvinnor.

Adress
Fridhemsgatan 15
733 39 Sala

Epost: patrik.olsson@insikten.info                    
Tel:
070-775 03 66