För boende och anhöriga

Behandlingsfamiljer och förstärkt familjehemsvård för barn och unga med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Insikten Familjehem finns i hela Sverige.

Placeringar sker med stöd av LVU eller SOL.

Mående och utveckling

Hos Insikten är vi måna om att alla som placeras hos oss ska trivas i sin familj och få de bästa möjligheterna att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi lägger därför stor vikt vid att varje barn och ungdom ska matchas med ett passande familjehem. Med stöd av Insiktens familjehemskonsulenter och även psykolog jobbar vi tillsammans för att barnens/undomarnas välmående och personliga utveckling, där skola och fritidsintressen är en självklar del, ska bli så bra och lyckosam som möjligt.

Familjehemmet

Insikten samarbetar med familjehem med erfarenhet, kompetens och förståelse för de olika utmaningar som följer med barnens och ungdomarnas problematik, och de särskilda krav som därför ställs på kommunikation och bemötande i hemmet. Insikten Familjehem finns från Gävle i Mellansverige till sydligaste Skåne, både på landet och i och utanför städer. I familjehemmet har barnet/ungdomen en trygg punkt att vara och utvecklas.
Våra konsulenter, och även psykolog, handleder familjehemmet utifrån en fördjupad kunskap om autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

För en del barn/ungdomar kan det behövas ytterligare eller mer avancerad vård, behandling och stöd än i ett traditionellt familjehem. Då kan en Insikten Behandlingsfamilj fungera som sen skräddarsydd insats utifrån barnets/ungdomens behov, där ett behandlingsteam bestående av psykolog, behandlare, familjehem och handledare ansvarar för barnets/ungdomens vård i behandlingsfamiljen.

Att bo i familjehem

Du som bor i ett Insikten Familjehem ska känna dig som hemma i din familj. Här har du gemenskap, trygghet och omsorg och du går i skola, träffar kompisar och har fritidsintressen. För oss på Insikten är det viktigt att du känner att du hamnat rätt och att du trivs i ditt familjehem. Vi jobbar därför alltid för att hitta och kunna erbjuda de bästa, mest erfarna och passande familjehemmen till de barn och unga som behöver ett sådant boende.

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.