Familjehem

Behandlingsfamiljer och förstärkt familjehemsvård för barn och unga med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Insikten Familjehem erbjuder familjehem i södra och mellersta Sverige med huvudkontoret i Sala, Västmanland.

Placeringar sker med stöd av LVU eller SOL. 

Hembesök

Telefonintervju

Registerutdrag

”Citat från Charlotta”

Charlotta Syrén

Verksamhetschef Familjehem & föreståndare

34

Att bli familjehem hos Insikten är att bli utvald​

Vi har valt att arbeta med en mycket tydlig målgrupp. Det handlar om barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer. Att ta emot en ny familjemedlem med sådan problematik ställer stora krav. Men vi tror att det är utvecklande och givande då det är ni som familj gör den stora skillnaden.

Vi erbjuder därför mycket kvalificerad handledning med stöd av specialister på området. Vi anpassar stödet till just er erfarenhet och kunskap och till det behov som barnet och har.

Allt handlar om målgruppen

Vi bygger en organisation där varje del ska ha kompetens som är inriktad på att arbeta med barn och ungdomar med autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer. Grunden i detta är utvalda erfarna familjehem.

Familjehemmen i sin tur behöver stöd av konsulenter som ger handledning och stöd utifrån en förståelse för de olika utmaningar som följer med problematiken. Det handlar i stor utsträckning om de särskilda krav som ofta ställs på kommunikation och bemötande och det handlar om ett samarbete på empatisk grund.

Insikten har dessutom tillgång till specialister som dels kan stötta konsulenterna, dels kan handleda familjehemmen direkt.

Vill du bli familjehem?

ÖNSKAN ATT BLI FAMILJEHEM

TELEFONINTERVJU

REGISTERUTDRAG

Ni har en tid funderat på att bli familjehem. Kanske har ni själva ett barn med särskilda behov eller känner att ni vill göra en insats. Kanske har ni föreställt er en bild av vilka barn ni vill ta emot. Pojkar eller flickor. Mindre barn eller tonåringar. Samtidigt kan det kännas lite skrämmande och som ett stort åtagande.

Prata med våra erfarna konsulenter som kan svara på de frågor ni har och guida er mot ert beslut. Det finns förstås utmaningar och svårigheter som man bör känna till. Vi försöker ge er en ärlig bild av vad det kommer att innebära att var familjehem. Ni får också svar på de frågor ni kan ha om vilket stöd som vi ger er och era ekonomiska och praktiska frågor.

Vi rekommenderar också att ni pratar med något av de familjehem som arbetar med oss idag.

När ni bestämt er för ni vill bli ett familjehem så har vi en första genomgång med er av grundläggande förutsättningar. Här undersöker vi om det finns något som i ett tidigt skede kan utgöra ett hinder för er. Det kan handla om bostaden, familjesituationen, er ekonomi, hälsa osv.

Om vi ser hinder så kan vi resonera med er om det finns något ni kan göra som underlättar för att vi ska kunna gå vidare.

Vi är skyldiga att inhämta ett antal registerutdrag som en del av vår utredningsprocess. Det är ni själva som begär utdragen från olika myndigheter.

Fyra utdrag krävs:

  1. Utdrag från Socialtjänstens personregister
  2. Utdrag från Kronofogdens skuldregister
  3. Utdrag från Försäkringskassans ersättningsregister
  4. Utdrag från Polisen belastnings- och misstankeregister

Självklart hjälper vi er så att ni vet hur ni ska gå till väga.

När ni fått utdragen ska de lämnas till oss i oöppnade kuvert. Skulle det visa sig att något i underlagen kan utgöra ett hinder för er så kommer vi att gå igenom det med er. Det är inget krav att man ska vara perfekt, men både vi och samhället har anledning att ställa krav på dem som ska anförtros andras barn och ungdomar.

HEMBESÖK

NI ÄR ETT FAMILJEHEM

Hembesöket är den mest givande delen i den utredning som vi gör. Vi arbetar enligt en metod som heter Nya Kälvesten.

Det är här vi lär känna varandra på djupet. Vi lär oss om era förutsättningar att arbeta med barn och ungdomar med olika problematik. Vi gör en djupintervju där vi pratar om tålamod, engagemang, empati, konflikthantering, relationer, uppfostran, samarbete och tidigare livserfarenheter.

Syftet med intervjun är att vi ska få underlag för att bedöma er lämplighet som familjehem. Intervjun är också viktig för att vi ska kunna ta ställning till vilka barn och ungdomar som ni har bäst förutsättningar att hjälpa.

Men intervjun handlar också om att ni ska känna tillit och vilja arbeta med oss och med barn och ungdomar i den målgrupp som vi har valt. Vi berättar om hur det är att arbeta med barnen i målgruppen och diskuterar olika farhågor som ni kan. Vi har ett stort ansvar för att matcha er mot ett barn med behov som ni kan tillgodose och dessutom att förutse vilka utmaningar som kan komma för att kunna coacha er på bästa möjliga sätt.

Nu är ni redo för att ta emot ert första barn. Ni kommer nu att kunna hjälpa ett barn som behöver er. Ni får möjligheten att se hur en relation växer fram, hur barnet mår bättre och blir gladare, hur det tar små steg för att kunna klara sig alltmer självständigt. Vi tror inte att det finns en större belöning än när man når framgång i detta så viktiga arbete.

Vi kommer att finnas med er på denna resa för att uppmuntra och ge stöd, för att ge er konkreta och handfasta råd, för att hantera svårigheter och motgångar, för att härbärgera känslor av oro och för att ni ska kunna utveckla er i rollen som familjehemsföräldrar. Det kommer självklart inte alltid vara lätt, men ni ska känna att ni aldrig är ensamma. Ni ska känna att ni har en gedigen kompetens i ryggen och att vi tillsammans gör allt vi kan för att göra skillnad för det barn som kommit in i er familj

ÖNSKAN ATT BLI FAMILJEHEM

Ni har en tid funderat på att bli familjehem. Kanske har ni själva ett barn med särskilda behov eller känner att ni vill göra en insats. Kanske har ni föreställt er en bild av vilka barn ni vill ta emot. Pojkar eller flickor. Mindre barn eller tonåringar. Samtidigt kan det kännas lite skrämmande och som ett stort åtagande.

Prata med våra erfarna konsulenter som kan svara på de frågor ni har och guida er mot ert beslut. Det finns förstås utmaningar och svårigheter som man bör känna till. Vi försöker ge er en ärlig bild av vad det kommer att innebära att var familjehem. Ni får också svar på de frågor ni kan ha om vilket stöd som vi ger er och era ekonomiska och praktiska frågor.

Vi rekommenderar också att ni pratar med något av de familjehem som arbetar med oss idag.

TELEFONINTERVJU

När ni bestämt er för ni vill bli ett familjehem så har vi en första genomgång med er av grundläggande förutsättningar. Här undersöker vi om det finns något som i ett tidigt skede kan utgöra ett hinder för er. Det kan handla om bostaden, familjesituationen, er ekonomi, hälsa osv.

Om vi ser hinder så kan vi resonera med er om det finns något ni kan göra som underlättar för att vi ska kunna gå vidare.

REGISTERUTDRAG

Vi är skyldiga att inhämta ett antal registerutdrag som en del av vår utredningsprocess. Det är ni själva som begär utdragen från olika myndigheter.

Fyra utdrag krävs:

  1. Utdrag från Socialtjänstens personregister
  2. Utdrag från Kronofogdens skuldregister
  3. Utdrag från Försäkringskassans ersättningsregister
  4. Utdrag från Polisen belastnings- och misstankeregister

Självklart hjälper vi er så att ni vet hur ni ska gå till väga.

När ni fått utdragen ska de lämnas till oss i oöppnade kuvert. Skulle det visa sig att något i underlagen kan utgöra ett hinder för er så kommer vi att gå igenom det med er. Det är inget krav att man ska vara perfekt, men både vi och samhället har anledning att ställa krav på dem som ska anförtros andras barn och ungdomar.

HEMBESÖK

Hembesöket är den mest givande delen i den utredning som vi gör. Vi arbetar enligt en metod som heter Nya Kälvesten.

Det är här vi lär känna varandra på djupet. Vi lär oss om era förutsättningar att arbeta med barn och ungdomar med olika problematik. Vi gör en djupintervju där vi pratar om tålamod, engagemang, empati, konflikthantering, relationer, uppfostran, samarbete och tidigare livserfarenheter.

Syftet med intervjun är att vi ska få underlag för att bedöma er lämplighet som familjehem. Intervjun är också viktig för att vi ska kunna ta ställning till vilka barn och ungdomar som ni har bäst förutsättningar att hjälpa.

Men intervjun handlar också om att ni ska känna tillit och vilja arbeta med oss och med barn och ungdomar i den målgrupp som vi har valt. Vi berättar om hur det är att arbeta med barnen i målgruppen och diskuterar olika farhågor som ni kan. Vi har ett stort ansvar för att matcha er mot ett barn med behov som ni kan tillgodose och dessutom att förutse vilka utmaningar som kan komma för att kunna coacha er på bästa möjliga sätt.

NI ÄR ETT FAMILJEHEM

Nu är ni redo för att ta emot ert första barn. Ni kommer nu att kunna hjälpa ett barn som behöver er. Ni får möjligheten att se hur en relation växer fram, hur barnet mår bättre och blir gladare, hur det tar små steg för att kunna klara sig alltmer självständigt. Vi tror inte att det finns en större belöning än när man når framgång i detta så viktiga arbete.

Vi kommer att finnas med er på denna resa för att uppmuntra och ge stöd, för att ge er konkreta och handfasta råd, för att hantera svårigheter och motgångar, för att härbärgera känslor av oro och för att ni ska kunna utveckla er i rollen som familjehemsföräldrar. Det kommer självklart inte alltid vara lätt, men ni ska känna att ni aldrig är ensamma. Ni ska känna att ni har en gedigen kompetens i ryggen och att vi tillsammans gör allt vi kan för att göra skillnad för det barn som kommit in i er familj

Kompetensen

KONSULTERNA

SPECIALISTERNA

MATCHNING

Vi har bara konsulenter som har relevant högskoleutbildning. Vi arbetar för att alla konsulenter ska ha en handledarutbildning och om de inte har det vid anställning ska den vara inledd senast 12 månader efter anställning.

Våra konsulenter får utbildning av vår behandlingsansvariga psykolog Benedicte Good. Vi lägger tonvikt vid att denna utbildning och annan vidareutbildning som vi ger våra konsulenter att den ska öka förutsättningarna att ge familjerna konkret och handfast handledning i bemötande av barn med autism och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Flera av våra konsulenter har personlig erfarenhet av funktionsvariationerna.

Specialisterna i Insiktens familjehemsverksamhet ska säkerställa att vi i vår handledning av familjehemmen alltid har den kompetens och resurs som krävs för att bemöta barn och unga med autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Insiktens behandlingsansvariga psykolog, Benedicte Good, har lång klinisk erfarenhet och gör strukturerade riskbedömningar och utredningar. I den rollen handleder Benedicte våra konsulenter regelbundet och finns även tillgänglig för direkt handledning av familjehemmen.

Vi vänder oss regelbundet till ledande specialister på området för att hålla oss ajour med utvecklingen och för att ständigt vässa vår behandlingskompetens.

Insiktens har även knutit till sig psykiater, psykolog, psykoterapeut, familjeterapeut, alkohol- och drogterapeut, specialpedagog och arbetsterapeut vilket innebär att för uppdragsgivare som så önskar kan vi utföra behandlingsuppdrag.

När Insikten får en förfrågan inleds arbetet med lämplighetsbedömning och matchning. Tack vare våra erfarna familjer kan vi ofta hitta flera alternativ som passar.

Vi menar att matchningen är nyckeln till en lyckad placering. Den måste vara grundlig och vi tar alltid ställning till om vi verkligen kan göra en bra insats för barnet.

En bra matchning får vi genom att göra en ordentlig undersökning av vad barnet behöver, att vi stämmer av det mot vad familjen kan och att konsulenten tar fram en färdig plan för hur den ska coacha och handleda i det som kommer att bli en utmaning. I denna matchning tar vi ofta hjälp av den specialistkompetens som vi har tillgång till i Insikten.

KONSULTERNA

Vi har bara konsulenter som har relevant högskoleutbildning. Vi arbetar för att alla konsulenter ska ha en handledarutbildning och om de inte har det vid anställning ska den vara inledd senast 12 månader efter anställning.

Våra konsulenter får utbildning av vår behandlingsansvariga psykolog Benedicte Good. Vi lägger tonvikt vid att denna utbildning och annan vidareutbildning som vi ger våra konsulenter att den ska öka förutsättningarna att ge familjerna konkret och handfast handledning i bemötande av barn med autism och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Flera av våra konsulenter har personlig erfarenhet av funktionsvariationerna.

SPECIALISTERNA

Specialisterna i Insiktens familjehemsverksamhet ska säkerställa att vi i vår handledning av familjehemmen alltid har den kompetens och resurs som krävs för att bemöta barn och unga med autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Insiktens behandlingsansvariga psykolog, Benedicte Good, har lång klinisk erfarenhet och gör strukturerade riskbedömningar och utredningar. I den rollen handleder Benedicte våra konsulenter regelbundet och finns även tillgänglig för direkt handledning av familjehemmen.

Vi vänder oss regelbundet till ledande specialister på området för att hålla oss ajour med utvecklingen och för att ständigt vässa vår behandlingskompetens.

Insiktens har även knutit till sig psykiater, psykolog, psykoterapeut, familjeterapeut, alkohol- och drogterapeut, specialpedagog och arbetsterapeut vilket innebär att för uppdragsgivare som så önskar kan vi utföra behandlingsuppdrag.

MATCHNING

När Insikten får en förfrågan inleds arbetet med lämplighetsbedömning och matchning. Tack vare våra erfarna familjer kan vi ofta hitta flera alternativ som passar.

Vi menar att matchningen är nyckeln till en lyckad placering. Den måste vara grundlig och vi tar alltid ställning till om vi verkligen kan göra en bra insats för barnet.

En bra matchning får vi genom att göra en ordentlig undersökning av vad barnet behöver, att vi stämmer av det mot vad familjen kan och att konsulenten tar fram en färdig plan för hur den ska coacha och handleda i det som kommer att bli en utmaning. I denna matchning tar vi ofta hjälp av den specialistkompetens som vi har tillgång till i Insikten.

Vanliga frågor om familjehem:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Slå på/av innehåll
Slå på/av innehåll

Hitta till Insiktens Familjehem

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.