Policy GDPR Insikten

Behandling av personuppgifter
Hope Holding AB org.nr: 559413-9890 har upprättat följande policy angående behandling av personuppgifter. 2023-04-12
Syfte

Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi sparar inte uppgifterna längre än vad vi behöver, vi fullgör rättslig förpliktelse och är i vissa fall skyldiga att registrera personuppgifter, som exempelvis för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen och föra journal över våra klienter samt ha kommunikation och information till våra uppdragsgivare i enligt med Socialtjänstlagen. Vi kan också hantera dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi använder inte dina personuppgifter för direktmarknadsföring och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan om vi inte kommit överens om det. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du information om detta och hur du kan motsätta dig det. En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi? Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

  • Namn
  • Adress (när vi behöver sända material via post)
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Personnummer/organisationsnummer
  • Bankrelaterade uppgifter enligt överenskommelse med dig
Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter får vi från dig när vi ingår ett avtal, anställningsavtal, placering eller andra affärsmässiga avtal i utbyte av tjänster och uppdrag. Genom samtycke för informationsutbyte och att ingå i nätverk. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig. Vi kan också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida • Uppgifter som vi får från offentliga register • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss Vid dessa tillfällen hanterar vi dina uppgifter så länge som vi har skälig anledning, när skälig anledning inte längre råder raderas dina personuppgifter. Exempel på skälig anledning kan var en intresseanmälan av att söka arbete hos oss via hemsidan eller ett intresse av att finnas i vårt nätverk för en kommande placering eller uppdrag.

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången får vi dem via dig, vi informerar dig då vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och ägare inom Insikten HVB som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Insikten HVB AB har låsbara dokumentskåp. Vi anlitar en IT-leverantör för vår hantering av personuppgifter som ex, lön och journalföring, schemaläggning där IT-säkerhet har hög för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal och/eller säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt. Ansvar Insikten HVB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. För mer information om dina rättigheter läs gärna. och ägare inom Insikten HVB som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Insikten HVB AB har låsbara dokumentskåp. Vi anlitar en IT-leverantör för vår hantering av personuppgifter som ex, lön och journalföring, schemaläggning där IT-säkerhet har hög för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

https://www.datainspektionen.se/
dataskyddsreformen/
dataskyddsforordningen/

eller hör av dig till oss så berättar vi mera:

Patrik Olsson, Affärsområdeschef Boende och Masgården – 070-775 03 66

Klas Skoog, Affärsområdeschef Familjehem – 073-867 80 50

Andreas Sellin, VD och ägare –  070-482 80 46

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.