För placeringsansvariga

Behandlingsfamiljer och förstärkt familjehemsvård för barn och unga med autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Insikten Familjehem finns i hela Sverige.

Placeringar sker med stöd av LVU eller SOL.

Förutsättningar att trivas och utvecklas

Hos Insikten är vi måna om att alla som placeras hos oss ska trivas i sin familj och få de bästa möjligheterna att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi lägger därför stor vikt vid att varje barn och ungdom ska matchas med ett passande familjehem. Med stöd av Insiktens familjehemskonsulenter och även psykolog jobbar vi tillsammans för att barnens/undomarnas välmående och personliga utveckling, där skola och fritidsintressen är en självklar del, ska bli så bra och lyckosam som möjligt.

Familjehemmet - trygghet och kompetens

Insikten Familjehem – utifrån våra värderingar om långsiktighet, engagemang och ansvar samarbetar vi med familjehem med erfarenhet, kompetens och förståelse för de olika utmaningar som följer med barnens och ungdomarnas problematik och de särskilda krav som därför ställs på kommunikation och bemötande i hemmet.

Våra familjehemskonsulenter, och även psykolog, handleder familjehemmet utifrån en fördjupad kunskap om autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Insiktens familjehemskonsulenter är tillgängliga och engagerade i att bistå och samarbeta med placeringsansvariga för att skapa så goda förutsättningar för genomtänkta och lyckosamma placeringar som möjligt för barnet/ungdomen.

Insikten Familjehem finns från Gävle i Mellansverige till sydligaste Skåne, både på landet och i och utanför städer.


Våra styrkor ger resultat:

Insikten Behandlingsfamilj

Insikten Behandlingsfamilj är vårt alternativ mellan Familjehem och HVB när det krävs en större insats än traditionellt familjehem. Insikten Behandlingsfamilj fungerar som en skräddarsydd insats utifrån barnets/ungdomens behov, där ett behandlingsteam bestående av psykolog, behandlare, familjehem och handledare ansvarar för barnets/ungdomens vård i behandlingsfamiljen.

Strukturerad insats i tre delar:

  1. Analys, 1-2 månader
  2. Behandling, 6-12 månader
  3. Avslutning, 1-2 månader

Insikten Behandlingsfamilj – här möts barnet av djupgående kunskap och förståelse för sin diagnos och de behov och den problematik som uppkommer i samband med denna.

Behandlingsteam – teamet med psykolog, behandlare, familjehem och handledare ansvarar för barnets/ungdomens vård och behandling.

Skillnader mellan Insikten Familjehem och Behandlingsfamilj

Insikten

Stöd 24/7

Handledning av konsulent

Utbildning familjehem inom NPF

Nätverksträffar

Veckovis mätning av status

Behandlingsteam

Utvidgad bedömning psykolog

Samordning av konsulent

Grupphandledning

Handledning av psykolog

Beteendeanalys

Föräldrastöd

Familjehem

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Ja

Ja

Behandlingsfamilj

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

 

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.