För placeringsansvariga

Ett högspecialiserat boende för vuxna, 21 till 60 år, med långvarig komplex psykiatrisk problematik, ofta i kombination med riskbeteenden, kriminalitet och missbruk.
Placering sker med stöd av LRV, SoL eller LVM.

Funktion och självständighet i fokus

Masgården strävar efter att möjliggöra en så normalt fungerande och meningsfull vardag som möjligt för de boende, bland annat genom att skapa meningsfull sysselsättning utifrån deras egna förutsättningar och intressen. Det långsiktiga målet med vården är psykisk stabilitet och fysiskt välmående under nyktra och prosociala former. Alla vårdinsatser syftar till att stärka de boende så att en så hög grad av funktion och självständighet som möjligt kan uppnås.

Personal och vårdinnehåll

Arbetet på Masgården utförs i team bestående av psykolog, sjuksköterska, behandlingssamordnare och skötare. Psykiater finns också på plats på boendet regelbundet. I och med tillgången till psykiater kan all form av psykiatrisk läkemedelsbehandling skötas på plats. De gånger det är möjligt kan vår psykiater även överta det medicinska ansvaret för din behandling. Boendets sjuksköterska hjälper till med provtagning, medicindelning och injektionsbehandlingar.

Masgårdens psykolog ansvarar för det psykologiska arbetet på boendet, vilket inkluderar psykologisk behandling, utredning och strukturerad risk- och behovsbedömning.

Boendets behandlingssamordnare samordnar alla vårdinsatser och utgör länken mellan dig, boendet, Socialtjänsten och andra myndigheter. Alla Masgårdens skötare har jobbat länge inom liknande verksamheter och har relevant utbildning.

Våra arbetsmetoder

I samband med placering kartläggs riskbeteenden, behov och mottaglighetsfaktorer av psykolog, i enlighet med RBM-modellen.

Arbetssättet möjliggör att viktiga individuella risk- och behovsfaktorer synliggörs parallellt med att genomförandeplanen upprättas. På så vis blir vårdinsatserna och det riskförebyggande arbetet mer välriktat och effektivt, vilket bidrar till psykisk stabilitet och färre incidenter.

Vid behov genomförs strukturerade risk- och behovsbedömningar av forensisk psykolog – både i samband med placering och löpande under placeringstiden. HCR-20, PCL-R, LS/CMI, SAM och SARA utgör exempel på riktade riskbedömningsinstrument som tillämpas på boendet.

Neuropsykiatriska utredningar, kognitiva utredningar (begåvning, minne och exekutiv funktion) och mer omfattande psykiatriska utredningar (där exempelvis även personlighet, trauma och affektiva tillstånd utreds) erbjuds på boendet när behovet finns. Utredningarna genomförs av legitimerad psykolog och psykiater.

Med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) tränar de boende sig på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska sina psykologiska problem. KBT erbjuds på plats på boendet av legitimerad psykolog, om behov av psykologisk behandling bedöms föreligga.

Motiverande samtal (MI) används av all personal i det dagliga arbetet på Masgården. Metoden fångar upp de boendes motivation till förändring samtidigt som den tar fasta på det friska och på det som kan utvecklas.

Lågaffektivt bemötande tar utgångspunkt i att människor med problemskapande beteende ofta har svårt att reglera sina känslor och att de inte sällan reagerar med samma känsla som de presenteras för. Av den anledningen arbetar all personal på Masgården lågaffektivt i arbetet med de boende. Personalen har mångårig erfarenhet av målgruppen och rekryteringsprocessen har i hög grad styrts av deras förmågor att hantera konfliktfyllda, hotfulla och rent av våldsamma situationer i tidigare arbetssituationer. Att arbeta lugnt, strukturerat och icke-konfrontativt är ett måste på Masgården.

Masgårdens boendepersonal erhåller regelbundet och kontinuerligt extern ärendehandledning från legitimerad psykolog.

Boendets sjuksköterska ansvarar för eventuell läkemedelshantering, vilket möjliggör medicindelning och injektionsbehandling. Psykiater finns på plats för rond varannan vecka samt är tillgänglig övrig tid för konsultation. Detta medför att det medicinska ansvaret kan tas över och att läkemedelsjusteringar såsom uppföljningar, in- och utsättningar samt nedtrappningar kan ske på plats.

Bemötande

På Masgården stöttas de boende i det dagliga livet. ”Långsiktighet”, ”förutsägbarhet”, ”struktur” och ”förståelse” utgör ledord för hela verksamheten. Med personalens hjälp upprättas goda vardagsrutiner, vilket bidrar till sundare levnadsvanor och social utveckling. Personalen arbetar motiverande och lågaffektivt, samtidigt som en riskmedvetet och ett riskförebyggande arbete genomsyrar verksamheten.

Vi som arbetar på Masgården

Text

Headerbild Masgården 1

Att bo på Masgården

Masgården ligger i Horndal i södra Dalarna, i närheten av sjön Rossen. Själva boendet ligger mitt i bygden och har tio platser i en stor fastighet på dryga 600 m².

Boendet har en stor trädgård och gott om gemensamma umgängesytor, inklusive verkstad och aktivitetsrum. Alla boenderum har egna badrum och hela fastigheten känns väldigt varm och hemtrevlig. Masgårdens gemytliga miljö tror vi bidrar till utveckling och förbättrat mående och tanken är att boendet ska upplevas som institutionsvistelsens motsats.

Utöver boenderummen i huvudbyggnaden finns även en utslussningslägenhet med egen ingång samt eget kök och badrum i en separat del av huset.

Aktiviteter

På Masgården erbjuder vi en rad olika aktiviteter som anpassas efter våra klienters behov, önskemål och intressen.På själva boendet kan de hjälpa till med trädgårdarbete och odling, matlagning/bakning och inköp, lättare husskötsel, städning och hundpromenader.

Boendet erbjuder även träningsmöjligheter i husets enklare gym, kreativa aktiviteter i aktivitetsrummet samt möjlighet till att meka i husets verkstad. Ett stort antal böcker, ljudböcker, spel och pussel finns i husets mysiga vardagsrum. Fysisk aktivitet i form av utevistelse eller promenad erbjuds dagligen. I bygdens närområde finns även möjlighet till häst- och stallskötsel.

Utflykter och inhandlingsresor genomförs varje vecka och anpassas i stå stor utsträckning som möjligt efter klienternas önskemål och behov.

Om så önska kan strukturerad sysselsättning erbjudas lokalt. Masgårdens personal hjälper alltid till med resor kopplade till möten, sysselsättning, träning, vårdinsatser, utbildning, fritidsaktiviteter och/eller sociala träffar.

Hitta till Masgården

Det är väldigt enkelt att ta sig till Masgården – både med bil och med kommunala transportmedel.

Norrifrån (E4 mot Stockholm)

Ta avfart 199 mot Oslo, Västerås och Sandviken (E16). Efter 37,4 km, ta avfart 187 mot Örebro och Torsåker (väg 68). Efter 31 km passerar du skylten “Välkommen till Horndal”. Strax efter denna skylt kommer en fartkamera, varefter du svänger höger till Prästbacksvägen. Första vägen upp till vänster leder till Masgården på Prästbacksvägen 11 (stort rött hus på höger sida).

Norrifrån (E16 mot Gävle)

Ta avfart 187 från E16 mot Örebro och Torsåker (väg 68). Efter 31 km passerar du skylten “Välkommen till Horndal”. Strax efter denna skylt kommer en fartkamera, varefter du svänger höger till Prästbacksvägen. Första vägen upp till vänster leder till Masgården på Prästbacksvägen 11 (stort rött hus på höger sida).

Söderifrån via Enköping (E18 mot Oslo)

Ta avfart 142 mot Mora, Sala och Enköping C (väg 70). Efter 38,8 km kommer en rondell där du tar vänster mot Västerås (väg 56), Mora (väg 70), Norberg (väg 256) och Sala V. I nästa rondell efter 3,6 km kör du rakt fram mot Mora (väg 70) och Norberg (väg 256). Efter 35,8 km, ta avfarten mot Gävle och Krylbo (väg 68) och sväng sedan höger mot Gävle (väg 68). Efter 22,3 km, strax efter frisörsalongen “Tanklock”, sväng vänster upp på Prästbacksvägen. Första vägen upp till vänster leder till Masgården på Prästbacksvägen 11 (stort rött hus på höger sida).

Västerifrån via Västerås (E18)

Ta avfart 133 mot Gävle och Sala (väg 70). Efter ca 30 km kommer en rondell där du åker vänster mot Mora (väg 70), Norberg och Fagersta (väg 256). Efter 35,8 km, ta avfarten mot Gävle och Krylbo (väg 68) och sväng sedan höger mot Gävle (väg 68). Efter 22,3 km, strax efter frisörsalongen “Tanklock”, sväng vänster upp på Prästbacksvägen. Första vägen upp till vänster leder till Magsården på Prästbacksvägen 11 (stort rött hus på höger sida).

 

Välj Tåg i Bergslagen från Avesta eller Gävle. Tåget stannar vid stationen ”Horndals Bruk”. Från ”Horndals Bruk” är det ca 1,5 km promenad till Masgården.

Välj busslinje 200 från Avesta till hållplats ”Horndal Svänghjulet”. Därifrån är det ca 1 km
promenad till Masgården.

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.

Företagsinformation

Klicka för att komma till respektive företags
sida på Allabolag.